Terapia DDA prowadzona w Warszawie

WebDeveloper

Terapia DDA prowadzona w Warszawie

Dorosłe dzieci alkoholików borykają się z rozmaitymi problemami w codziennym życiu. Przede wszytkim są niedostosowane społecznie, mają trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji z innymi ludźmi, łatwo się zniechęcają. Wiele dorosłych dzieci alkoholików z czasem również popada w uzależnienie.

Syndrom DDA można z powodzeniem leczyć w Warszawie

dda warszawaOd dawien dawna jest powszechnie znany tak zwany syndrom dorosłych dzieci alkoholików. Życie w rodzinie z problemem alkoholowym do łatwych nie należy. Szczególnie cierpią na tym dzieci, które od najwcześniejszych lat mają wpajane negatywne wzorce myślenia oraz postępowania. Nie każdy, kto wychował się w rodzinie dysfunkcyjnej, jest skazany na syndrom DDA. Wiele zależy od otrzymanej pomocy od innych ludzi, postawy drugiego rodzica oraz tego, czy dziecko było świadkiem awantur domowych i przemocy. Osoby z syndromem DDA często na e radzą sobie w dalszym życiu, na określone sytuację reagują zbyt gwałtownie, a ponadto mają tendencję do wchodzenia w toksyczne związki. Warto podkreślić, że przetrwanie w rodzinie alkoholowej wymaga od dziecka wykształcenia pewnych mechanizmów obronnych i cech, które potem w normalnym życiu okazują się być nieprzystosowawcze. Istnieje wiele miejsc, w których z powodzeniem można leczyć osoby z syndromem DDA Warszawa jest jednym z takich miejsc. W specjalistycznym ośrodku terapeutycznym pacjenci mogą liczyć na konsultacje indywidualne z psychologiem oraz na terapię grupową.

Terapia dorosłych dzieci alkoholików jest zwykle długotrwała. Takie osoby muszą nauczyć się budowania zdrowych relacji z otoczeniem. Ich postrzeganie otaczającego świata zostało znacznie zaburzone. Osoby, które wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym przejawiają szereg problemów w życiu osobistym.