Wystawiennictwo jako rodzaj marketingu

WebDeveloper

Wystawiennictwo jako rodzaj marketingu

Konsumpcyjny charakter współczesności, stawia coraz wyższe wymagania przed producentami i handlowcami w celu upłynnienia swoich wyrobów i towarów. Do nie najnowszych ale dosyć skutecznych metod promocji należy wystawiennictwo. Organizowane są specjalne imprezy wystawiennicze, jak np. targi branżowe, na których prezentowane są towary jednej lub kilku branż oferowane do sprzedaży.

Jakie stoiska są polecane?

stoiska wystawienniczeRekomendowane są zestawy targowe, na które składają się podstawowe stoiska wystawiennicze i lada reklamowa. Imprezy wystawiennicze odbywają się zwykle na ograniczonej zamkniętej przestrzeni, gdzie firmy uczestniczące mają wydzielone boksy. Każda firma organizuje i urządza własny boks jako stoisko wystawiennicze, zlecając to wykonanie specjalistom. Do dyspozycji są różne systemy wystawiennicze oraz cały szereg akcesoriów. Są to ścianki wystawiennicze podświetlane, tekstylne lub magnetyczne. Mogą to być również elementy mobilne jak lightbox-y czy rollup-y. Ponadto są to różne stojaki, regały i gabloty, a także ustawiane na zewnątrz potykacze i windery. Stoisko wystawiennicze, aby dobrze spełniło swoją rolę musi być bardzo dobrze zaprojektowane i dostosowane do towaru, który prezentuje. Każdy towar ma swoją specyfikę i określoną funkcjonalność. Te przymioty muszą być przede wszystkim wyeksponowane. Jeżeli obiekt prezentacji jest duży i nie da się go fizycznie ustawić na stoisku, wówczas eksponuje się jego zdjęcia, rysunki, diagramy. Można też wykorzystać filmy przedstawiające jego pracę i funkcjonalność. Podobnie, kiedy obiekt jest bardzo mały.

Wówczas oprócz oryginalnych eksponatów, które prezentowane są na stoisku, wykorzystuje się ścianki, banery, aby w powiększeniu zaprezentować wszelkie walory eksponatu. Bezpośrednia prezentacja eksponatu też ma swoje reguły i odpowiednie meble do ekspozycji. Są to różnego typu regały i gabloty. Można je ustawiać pod kątem, lub płasko, oświetlać i podświetlać aby wydobyć wszystkie jego walory.